New Methods for the Consolidation of Metal Powders [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry H Hausner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1489962096

ISBN-13: 978-1489964236

Ký hiệu phân loại: 620.16 Metals

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 1967.

Mô tả vật lý: VIII, 255 p. , online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107658

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH