Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 381 kết quả
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : University of BaghdadCollege of Engineering, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Al-Khawarizmi Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : AlKhwarizmi College of Engineering University of Baghdad, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mağallaẗ Al-kūfaẗ Al-handasiyyaẗ
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering University of Kufa, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Zaštita Materijala
Tác giả:
Xuất bản: : Engineering Society for Corrosion Belgrade Serbia, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan
Tác giả:
Xuất bản: : Chemical Engineering Department of Syiah Kuala University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chemical engineering : trends and developments
Tác giả: Eva Martín del Valle, Miguel A Galán
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Solutions to the problems in Chemical Engineering
Tác giả: J R Backhurst, J H Harker, J F Richardson
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Chemical process engineering : design and economics
Tác giả: Harry Silla
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2812
 
Coulson & Richardson's Chemical engineering. Volume 6, Chemical engineering design
Tác giả: R K Sinnott, J M Coulson, J F Richardson
Xuất bản: Oxford England: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Coulson & Richardson's chemical engineering. Volume 6, Chemical engineering design
Tác giả: R K Sinnott, J M Coulson, J F Richardson
Xuất bản: Oxford: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục