Iron Powder Metallurgy [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter K Johnson, Kempton H Roll

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1489962256

ISBN-13: 978-1489964670

Ký hiệu phân loại: 620.16 Metals

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 1968.

Mô tả vật lý: VIII, 379 p. , online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107659

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH