Resin Microscopy and On-Section Immunocytochemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  3642569307 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 571.6

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg : Imprint : Springer, 2001., Second edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (XX, 276 pages 38 illustrations)

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107688

Biochemistry.; Cytology.; Immunology.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn