Capital : a critique of political economy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0140445684


Thông tin xuất bản: London ; New York, N.Y., USA :Penguin Books in association with New Left Review, 1990,

Mô tả vật lý: 3 volumes ; , 20 cm.

Ngôn ngữ:


In his introduction, Ernest Mandel illuminates a revolutionary theory whose impact on the turbulent events of the twentieth century has become ever more apparent.

Capital.-- Economics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH