Essentials of economics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1429218290

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxvii, 561 [45] : , ill. (chiefly col.), col maps ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH