Monetary policies and inflation targeting in emerging economies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luiz R. de Mello

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9264044620

ISBN-13: 978-9264044623

Ký hiệu phân loại: 332.46 Monetary policy

Thông tin xuất bản: Paris : OECD, 2008

Mô tả vật lý: 174 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108415

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH