Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 544 kết quả
Modern Latin America
Tác giả: Thomas E Skidmore, James Naylor Green, Peter H Smith
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  980
 
Latin america
Tác giả: Paul B Goodwin
Xuất bản: Africa: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  980
 
Archaeology in Latin America
Tác giả: Benjamin Alberti, Gustavo Politis
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  980
 
Colonial Latin America : a documentary history
Tác giả: Sandra Lauderdale Graham, Kenneth Mills, William B Taylor
Xuất bản: Wilmington Del: Scholarly Resources, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  980.01
 
A political and economic dictionary of Latin America
Tác giả: Peter Calvert
Xuất bản: London New York: Europa Publications, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.9803
 
The Politics of Violence in Latin America
Tác giả: Pablo Policzer
Xuất bản: : University of Calgary Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.6098
 
Maya America
Tác giả:
Xuất bản: : Kennesaw State University, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Critical medical anthropology : perspectives in and from Latin America
Tác giả: Lina Berrio, Jennie Gamlin, Sahra Gibbon, Paola Sesia-Lewis
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.80098
 
The crisis of multiculturalism in Latin America
Tác giả: David Lehmann
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.80098
 
Immigration and national identities in Latin America
Tác giả: Nicola Foote, Michael Goebel
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.88009034
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục