The armies of Islam, 7th-11th centuries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nicolle

Ngôn ngữ: eng ; freger

ISBN-10: 0850454484

Ký hiệu phân loại: 355.00917671 Military science

Thông tin xuất bản: London : Osprey Pub., 1982.

Mô tả vật lý: 40 p., A-H p. of col. plates : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 108581

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH