The fortifications of ancient Egypt, 3000-1780 BC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Delf, Carola Vogel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846039568

ISBN-13: 978-1846039560

Ký hiệu phân loại: 623.1932 Fortifications

Thông tin xuất bản: Oxford ; Long Island City, NY : Osprey, 2010.

Mô tả vật lý: 64 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 108670

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH