Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 576 kết quả
The 1500-Calorie-A-Day Cookbook
Tác giả: Nancy S Hughes
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5635
 
Reform and expansion, 1500-1660
Tác giả: R Po-chia Hsia
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.6
 
Sanctuary and crime in the middle ages, 400-1500
Tác giả: Karl Shoemaker
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  345.45632056
 
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
German medieval armies 1300-1500
Tác giả: Christopher Gravett, Angus McBride
Xuất bản: London: Osprey, 1985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Islamic States in Java 1500-1700
Tác giả: TG Pigeaud, H de Graaf
Xuất bản: E HAGUE: Brill, 1976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  959.82
 
World History Volume 1: to 1500
Tác giả: Ryan J Lynch, Ann Kordas, Brooke Nelson
Xuất bản: US: OpenStax,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Sovereignty, property and empire, 1500-2000
Tác giả: Andrew Fitzmaurice
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.42
 
Legal pluralism and empires, 1500-1850
Tác giả: Lauren A Benton, Richard Jeffrey Ross
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.04130903
 
Social Control in Europe : Volume 1, 1500-1800 / Volume 1, .1500-1800 / .1500-1800 / Volume 1,
Tác giả: Herman Roodenburg, Petrus Cornelis Spierenburg
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục