Global sociology : introducing five contemporary societies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780073404189 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Companies, 2010, 5th ed.

Mô tả vật lý: xxii, 320 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Sociology -- Cross-cultural studies.; Sociology.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH