Who was Albert Einstein?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jess M Brallier, Robert Andrew Parker

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428.6 Reader (Training college students in reading,readers for new literates, readers for people whose native language is different from the language of the reader --English language

Thông tin xuất bản: New York : Grosset & Dunlap, 2002

Mô tả vật lý: 105 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 109175

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.600
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH