2004 Annual Review of Development Effectiveness [electronic resource] : The Bank's Contributions to Poverty Reduction.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher D Gerrard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821363034

ISBN-13: 978-0821363034

Ký hiệu phân loại: 332.1532 Banks

Thông tin xuất bản: Washington : World Bank Publications 2005

Mô tả vật lý: 141 p. , ill.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111300

Annotation The '2004 Annual Review of Development Effectiveness' looks at the recent growth and poverty reduction experience of client countries. It assesses the extent to which Bank interventions have contributed to growth and poverty reduction and the effectiveness of different types of interventions. The review uses the key elements of the Bank's 2001 poverty reduction strategy to examine the extent to which these elements respond to the needs of the poor, are actually being carried out, and are having an impact.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH