Annual Report on Operations Evaluation 2006 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Janardan Prasad Singh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821368451

ISBN-13: 978-0821368459

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Washington : World Bank Publications 2006

Mô tả vật lý: 108 p. , ill , 10.700 x 08.430 in.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111386

Annotation The Annual Report on Operations Evaluation series continues to strengthen its focus on results, monitoring, and evaluation. This latest edition updates the implications of managing for results in World Bank operations, assesses if monitoring and evaluation practices provide staff with information that helps them manage for results, and looks at IEG's own effectiveness. Its recommendations address ways to make monitoring and evaluation more effective and influential tools.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH