Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 569 kết quả
Sensory evaluation techniques
Tác giả: Morten Meilgaard, B Thomas Carr, Gail Vance Civille
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Qualitative inquiry in evaluation : from theory to practice
Tác giả: Leslie Goodyear
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  379.158
 
Measuring information systems delivery quality
Tác giả: Evan W Duggan, Han Reichgelt
Xuất bản: Hershey: Idea Group Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Library assessment in higher education
Tác giả: Joseph R Matthews
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  027.7
 
Performance evaluation and design of flight vehicle control systems
Tác giả: Eric T Falangas
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.1326
 
Sensory-directed flavor analysis
Tác giả: Ray Marsili
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Sensory evaluation of food : principles and practices
Tác giả: Harry T Lawless, Hildegarde Heymann
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Understanding social science research
Tác giả: Thomas R Black
Xuất bản: London Thousand Oaks: Sage, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Performance evaluation and benchmarking
Tác giả: Lizy Kurian John, Lieven Eeckhout
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.24
 
Performance-Based Evaluation : Tools and techniques to measure the impast of training
Tác giả: Judith Hale
Xuất bản: San Francisco: JossyBass Pfeiffer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  658.3124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục