Applied behavior analysis for children with autism spectrum disorders
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  144190087X

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: viii, 270 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Autism in children.-- Behavior therapy -- Methods.; Behavioral assessment.-- Children with autism spectrum disorders.-- Autistic Disorder -- therapy; Behavior Therapy -- methods; Adolescent.-- Child.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH