Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 674 kết quả
Child development
Tác giả: John W Santrock
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.231
 
Child psychology & development for dummies
Tác giả: Laura L Smith, Charles H Elliott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Child development
Tác giả: Neil J Salkind
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Handbook of child psychology and developmental science
Tác giả: Richard M Lerner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Child development : a thematic approach
Tác giả: Danuta Bukatko, Marvin W Daehler
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.231
 
Child development for child care and protection workers
Tác giả: Brigid Daniel, Robbie Gilligan, David Howe, Sally Wassell
Xuất bản: London Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
A cup of comfort for grandparents : stories that celebrate a very special relationship
Tác giả: Colleen Sell
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.874
 
Principles of child protection : management and practice
Tác giả: Anne Lawrence
Xuất bản: Maidenhead: Open University Press, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Parenting for dummies
Tác giả: Sandra Hardin Gookin, Dan Gookin
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649
 
Only-child experience and adulthood
Tác giả: Bernice Sorensen
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.874
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục