English for academic correspondence and socializing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adrian Wallwork

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441994004

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: 330 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 111451

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH