Enhancing the climate resilience of Africa's infrastructure :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1464804664

Ký hiệu phân loại: 338.96

Thông tin xuất bản: Washington, DC :International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2015,

Mô tả vật lý: xxxvi, 178 pages : , color illustrations, color maps ; , 23c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111483

Climatic changes ; Afri; Economic development ; Environmental aspects ; Infrastructure (Economics) ; Power resources ; Resilience (Ecology) ; Water-power ; Water-supply ; Water resources development ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn