Enhancing the climate resilience of Africa's infrastructure : the power and water sectors

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raffaello Cervigni, Rikard Liden, James E Neumann, Kenneth M Strzepek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1464804664

ISBN-13: 978-1464804663

Ký hiệu phân loại: 338.96 Production

Thông tin xuất bản: Washington, DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2015

Mô tả vật lý: xxxvi, 178 pages : , color illustrations, color maps ; , 23c

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH