Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Journal of Natural Resources and Development
Tác giả:
Xuất bản: : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Natural Resources and Sustainable Development
Tác giả:
Xuất bản: : Editura Universităţii din Oradea, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Integrated water resources management in practice : better water management for development
Tác giả: R L Lenton, Mike Muller
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.6/1
 
Australia's water resources : from use to management
Tác giả: J J J Pigram
Xuất bản: Collingwood Vic: CSIRO Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9100994
 
Water Resources Assessment and Management in Drylands
Tác giả:
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The world's water, 2006-2007 : the biennial report on freshwater resources [electronic resource]
Tác giả: Heather Cooley, Peter H Gleick
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9116
 
Freshwater resources of the tropical north of Australia : a hydrobiological perspective
Tác giả: Dilwyn J Griffiths
Xuất bản: New York: Nova Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.916209429
 
Transboundary water resources : strategies for regional security and ecological stability
Tác giả: Nikolaĭ Leontʹevi Dobret͡sov, Hartmut Vogtmann
Xuất bản: Dordrecht Norwell MA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9116
 
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: The World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Balanced Urban Development: Options and Strategies for Liveable Cities
Tác giả: Basant Maheshwari, Basant Maheshwari, Vijay P Singh, Vijay P Singh, Bhadranie Thoradeniya, Bhadranie Thoradeniya
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  710
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục