Descriptive psychopathology : the signs and symptoms of behavioral disorders
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0521713919


Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York :Cambridge University Press, 2009.,

Mô tả vật lý: xii, 483 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Neurobehavioral disorders -- Diagnosis.; Psychodiagnostics.-- Psychology, Pathological.-- Mental Disorders -- diagnosis.; Neuropsychology -- methods.; Psychopathology -- methods.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH