Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Essentials of child psychopathology
Tác giả: Linda Wilmshurst
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Handbook of evidence-based interventions for children and adolescents
Tác giả: Lea A Theodore
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Wahnanalysen
Tác giả: Thomas Stompe, Thomas Stompe
Xuất bản: Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.89
 
A constructionist clinical psychology for cognitive behaviour therapy
Tác giả: Kieron Philip O'Connor
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 425.5.C6
 
Abnormal psychology
Tác giả: Deborah C Beidel, Cynthia M Bulik, M A Stanley
Xuất bản: Upper Saddle River: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Tâm bệnh học
Tác giả: Phạm Toàn
Xuất bản: TP HCM: Trẻ, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.89
 
Fragmentation in Sleep and Mind: Linking Dissociative Symptoms, Sleep, and Memory
Tác giả: Sue Llewellyn, Dalena van Heugten - van der Kloet
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Do Both Psychopathology and Creativity Result from a Labile Wake-Sleep-Dream Cycle?
Tác giả: Sue Llewellyn, Martin Desseilles
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cognitive Event-Related Potentials in Psychopathology: New Experimental and Clinical Perspectives
Tác giả: Salvatore Campanella, Pierre Maurage
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Individual differences in associative learning
Tác giả: Rachel M Msetfi, Robin A Murphy
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục