Cambridge International AS and A Level Computing Coursebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger Blackford, Chris Leadbetter, Tony Piper

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0521186629

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012

Mô tả vật lý: vi, 438 pages : , illustrations (some color) ; , 28cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 112953

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH