Cambridge International AS and A Level Computing Coursebook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780521186629

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge :CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012,

Mô tả vật lý: vi, 438 pages : , illustrations (some color) ; , 28cm

Ngôn ngữ:

ID: 112953
Computer science.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH