Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2771 kết quả
Blueprints Creating, Describing, and Implementing Designs for Larger-Scale Software Projects
Tác giả: Stephen Davies
Xuất bản: Computer Science: University of Mary Washington, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
x86-64 Assembly Language Programming with Ubuntu
Tác giả: Ed Jorgensen
Xuất bản: Computer Science Las Vegas Nevada: Ed Jorgensen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : AGH University of Science and Technology Press, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Diyala Journal for Pure Science
Tác giả:
Xuất bản: : College of Science University of Diyala, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Baghdad Science Journal
Tác giả:
Xuất bản: : College of Science for Women University of Baghdad, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Logical Methods in Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : Logical Methods in Computer Science eV, 2004
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
E-learning and virtual science centers
Tác giả: R Subramaniam, Leo Wee Hin Tan
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.06
 
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Vietnam Ministry of Science and Technology, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Computer Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Indonesian Society of Applied Science ISAS, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : Discrete Mathematics Theoretical Computer Science, 2004
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục