Psychology in your life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0393265544

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :W. W. Norton & Company, 2015,

Mô tả vật lý: 533p. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Developmental psychology-- Psychology-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH