Breaking the conflict trap : civil war and development policy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Collier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0821354810

Ký hiệu phân loại: 303.6 Conflict and conflict resolution

Thông tin xuất bản: Washington, DC : [New York] : World Bank ; Oxford University Press, 2003

Mô tả vật lý: xv, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 114710

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH