Conflicts in environmental regulation and the internationalisation of the state : contested terrains
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0203928504

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2008,

Mô tả vật lý: xiv, 278 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


World Trade Organization.-- Biodiversity -- Political aspects.; Biodiversity conservation -- Law and legislation.; Environmental policy.-- Environmental protection.-- Globalization -- Environmental aspects.; International relations -- Environmental aspects.; Sustainable development.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH