Hydroponic food production : a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard M Resh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1439878676

ISBN-13: 978-1439878675

Ký hiệu phân loại: 639.89 Aquaculture of plants

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL. : CRC Press, 2013.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxvi, 511 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 114912

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH