Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7654 kết quả
No shelf required : e-books in libraries
Tác giả: Sue Polanka
Xuất bản: Chicago: American Library Association, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.17
 
Living Books : Experiments in the Posthumanities
Tác giả: Janneke Adema
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.5
 
Hacking politics : how geeks, progressives, the tea party, gamers, anarchists, and suits teamed up to defeat SOPA and sa...
Tác giả: David Moon, Patrick Ruffini, David Segal
Xuất bản: New York London England: OR Books, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.7309944
 
Academic E-Books Stepping up to the Challenge
Tác giả: Robert S Freeman, Judith M Nixon, Suzanne M Ward
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.174
 
Academic e-books : publishers, librarians, and users
Tác giả: Robert S Freeman, Judith M Nixon, Suzanne M Ward
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.174
 
What's yours is mine : against the sharing economy
Tác giả: Tom Slee
Xuất bản: New York New York London England: OR Books, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Academic E-Books : Stepping up to the Challenge
Tác giả: Robert S Freeman, Judith M Nixon, Suzanne M Ward
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Horse sense : the story of Will Sasse, his horse Star, and the outlaw Jesse James [electronic resource]
Tác giả: Jan Neubert Schultz
Xuất bản: Minneapolis: Carolrhoda Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Burn [electronic resource]
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
First World War : A Complete History
Tác giả: Martin Gilbert
Xuất bản: New York: Rosetta Books, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục