Pulp writer : twenty years in the American Grub Street

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurie Powers, Paul S Powers

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2007

Mô tả vật lý: 274 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115254

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH