Ben's robot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Parkins, Robin Stevenson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Victoria, BC, Canada ; Custer, WA, USA : Orca Book Publishers, 2010

Mô tả vật lý: 58 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115398

Ben discovers having a bossy friend is not that much fun, even if it is a real walking, talking robot.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH