Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 146 kết quả
Human relations : strategies for success
Tác giả: Lowell H Lamberton, Leslie Minor
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Human relations in organizations : applications and skill building
Tác giả: Robert N Lussier
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Rousseau and the Problem of Human Relations
Tác giả: John M Warner
Xuất bản: University Park: Penn State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Rousseau and the Problem of Human Relations
Tác giả: John M Warner
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  194
 
How to make people like you in 90 seconds or less / Nicholas Boothman
Tác giả: Nicholas Boothman
Xuất bản: New York: Workman Pub, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.2
 
Inter-act : interpersonal communication concepts, skills, and contexts
Tác giả: Kathleen S Verderber, Cynthia Berryman-Fink, Rudolph F Verderber
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.2
 
Interpersonal relationships
Tác giả: Diana Jackson-Dwyer
Xuất bản: East Sussex: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Success as an introvert for Dummies
Tác giả: Joan Pastor
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  155.232
 
Poetic relations : intimacy and faith in the English Reformation
Tác giả: Constance M Furey
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
Fighting for your marriage : a deluxe revised edition of the classic best seller for enhancing marriage and preventing d...
Tác giả: Howard Markman, Susan L Blumberg, Scott Stanley
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.81
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục