Lập trình ứng dụng web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mai Ngọc Thu, Nguyễn Đình Ánh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 168tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 115841

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH