Khoa học quản trị - tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = : Introduction to management science : a modeling and case studies approach with spreadsheets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier, Hoàng Thu Hằng, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu, Karl Schmedders, Molly Stephens

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.403 Decision making and information management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Kinh tế, 2016

Mô tả vật lý: 751tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 116030

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH