Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
International Journal of Operations Research
Tác giả:
Xuất bản: : Operations research society of Taiwan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Logistic and Operation Management Research
Tác giả:
Xuất bản: : Research Synergy Foundation, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Introduction to operations research
Tác giả: Frederick S Hillier, Gerald J Lieberman
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Operations research : principles and practice
Tác giả: A Ravindran, Don T Phillips, James J Solberg
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  003
 
Behavioral Operational Research [electronic resource] : A Capabilities Approach
Tác giả: Katharina Burger, Martin Kunc, Jonathan Malpass, Leroy White
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
ORiON
Tác giả:
Xuất bản: : Operations Research Society of South Africa ORSSA, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Stochastic processes and models in operations research
Tác giả: Neelamegam Anbazhagan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.23
 
INFORMS Transactions on Education
Tác giả:
Xuất bản: : Institute for Operations Research and the Management Sciences INFORMS, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Operational research approaches
Tác giả: Martin Utley, Sonya Crowe, Christina Pagel
Xuất bản: Cambridge New York NY: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.4034
 
Advances in Operations Research
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Limited, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục