Marketing bệnh viện :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  :

Ký hiệu phân loại: 362.110688

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2011,

Mô tả vật lý: 170tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116083

Bệnh viện ; Marketing ; Hoạch định chiến lược; Dịch vụ y tế ; Marketing;

DÃY KỆ
11B
Thư viện AB
Thư viện E3
4C
*Ký hiệu xếp giá:  362.110
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn