Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1286 kết quả
Trump University marketing 101 : how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them
Tác giả: Donald E Sexton, Donald Trump
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Xây dựng chiến lược marketing cho cụm khách sạn cổ của Saigontourist giai đoạn 2012-2015
Tác giả: Hoàng Tuấn Lang, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.940688
 
Marketing insights from A to Z [electronic resource] : 80 concepts every manager needs to know
Tác giả: Philip Kotler
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
The guru guide to marketing : a concise guide to the best ideas from today's top marketers
Tác giả: Joseph H Boyett, Jimmie T Boyett
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
The marketing book
Tác giả: Michael John Baker
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing
Tác giả: Dhruv Grewal, Michael Levy
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
The marketing agency blueprint : the handbook for building hybrid PR, SEO, content, advertising, and web firms
Tác giả: Paul Roetzer
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing
Tác giả: Roger A Kerin, Steven William Hartley, William Rudelius
Xuất bản: Boston: McGrawHillIRWIN, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Marketing unwrapped
Tác giả: Ray Perry
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Giáo trình marketing căn bản
Tác giả: Đào Hoài Nam, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Văn Trưng, Quách Thị Bửu Châu
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục