A guide to Korean characters : reading and writing Hangŭl and Hanja

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce K Grant

Ngôn ngữ: kor ; eng

ISBN-10: 0930878132

Ký hiệu phân loại: 495.781 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: New Jersey : Hollym International Corp, 1982

Mô tả vật lý: 367 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 117192

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH