Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 533 kết quả
The chef's companion : a culinary dictionary
Tác giả: Elizabeth Riely
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy
Tác giả: Richard A Matzner
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
The Facts on File encyclopedia of world mythology and legend
Tác giả: Anthony S Mercatante, James R Dow
Xuất bản: New York: Facts On File, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Microsoft computer dictionary
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.03
 
An eponymous dictionary of economics : a guide to laws and theorems named after economists
Tác giả: Carlo Rodríguez Braun, Julio Segura
Xuất bản: Cheltenham England Northampton Mass: Edward Elgar, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Microsoft computer dictionary [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Dictionary of computer and Internet terms
Tác giả: Douglas Downing
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons Educational Series, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Dictionary of architectural and building technology
Tác giả: Henry J Cowan, WK Chow, Peter R Smith
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Encyclopedic dictionary of polymers
Tác giả: Jan W Gooch
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.903
 
The Routledge dictionary of business management
Tác giả: David A StattDavid A Statt
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục