Saving for development : how Latin America and the Caribbean can save more and better

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1349949281

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: New York : Washington, DC, USA : Palgrave Macmillan ; Inter-American Development Bank , 2016

Mô tả vật lý: xxvi, 329 pages : , illustrations, maps ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 117282

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH