Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 685 kết quả
Nepal Public Policy Review
Tác giả:
Xuất bản: : Policy Research Institute, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Maine Policy Review
Tác giả:
Xuất bản: : Margaret Chase Smith Policy Center, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Unequal Pandemic : COVID-19 and Health Inequalities
Tác giả: C Bambra, Julia Lynch, Katherine E Smith
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Unequal Pandemic : COVID- 19 and Health Inequalities
Tác giả: Clare Bambra, Julia Lynch, Katherine E Smith
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
East Asian Economic Review
Tác giả:
Xuất bản: : Korea Institute for International Economic Policy, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Economic issues and policy
Tác giả: Jacqueline Murray Brux
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Great Policy Successes
Tác giả: Paul 't Hart, Mallory Compton, Mallory Compton
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.6
 
The design of climate policy
Tác giả: R Guesnerie, Henry Tulkens
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
The School of Public Policy Publications
Tác giả:
Xuất bản: : University of Calgary, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
KDI Journal of Economic Policy
Tác giả:
Xuất bản: : Korea Development Institute, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục