Integrated electronics: analog and digital circuits and systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0070423156


Thông tin xuất bản: New York,McGraw-Hill 1972,

Mô tả vật lý: xix, 911 p. , illus. , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Digital electronics.-- Electronic analog computers -- Circuits.; Integrated circuits.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH