Successful marketing strategy for high-tech firms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Viardot

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580537006

Ký hiệu phân loại: 620.0068 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: nt : Artech House, 2004

Mô tả vật lý: 304 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12045

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH