Catalysis and Automotive Pollution Control III. Volume 96
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0444820191

Ký hiệu phân loại: 629.2528 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier ., 1995,

Mô tả vật lý: xvii, 940 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Catalytic converters ; Congresses.; Automobiles -- Motors ; Exhaust gas ; Congresses.; Catalysis -- Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH