Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1082 kết quả
From varying couplings to fundamental physics : proceedings of Symposium 1 of JENAM 2010
Tác giả: Carlos Martins, Paolo Molaro
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.01
 
Neutrino Oscillations and Their Origin : Proceedings of the 4th International Workshop Kanazawa, Japan 10 - 14 February ...
Tác giả: Y Suzuki, M Nakahata
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Neutrino Oscillations and Their Origin : Proceedings of the Third International Workshop Tokyo, Japan 5 - 8 December 200...
Tác giả: Y Suzuki, Y Fukuda, M Nakahata
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Future Trends in Microelectronics : Up the nano creek
Tác giả: Alexander Zaslavsky, Serge Luryi, Jimmy Xu
Xuất bản: New jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
The roots of terrorism
Tác giả: Louise Richardson
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.32511
 
Nanoelectronics and photonics : from atoms to materials, devices, and architectures
Tác giả: Anatoli Korkin, Federico Rosei
Xuất bản: New York NY: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
From genome to therapy : integrating new technologies with drug development
Tác giả: Gregory Bock, Dalia Cohen, Jamie Goode
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Deconstruction Is/In America : A New Sense of the Political
Tác giả: Anselm Haverkamp
Xuất bản: New York: New York University Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  801.95
 
Future trends in microelectronics : up the nano creek
Tác giả: Serge Luryi, Jimmy Xu, Alexander Zaslavsky
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381
 
Future trends in microelectronics : up the nano creek
Tác giả: Serge Luryi, Jimmy Xu, Alex Zaslavsky
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục