Safe medical devices for children

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marilyn J Field, Hugh Hanna Tilson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.19892 Physical illness

Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academies Press, 2006

Mô tả vật lý: xxi, 457 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 121294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH