Competency in combining pharmacotherapy and psychotherapy : integrated and split treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Balon, Michelle B Riba

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.8918 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychiatric Pub., 2005

Mô tả vật lý: xi, 156 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121351

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH