Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 131 kết quả
Mental Illness
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Emerald Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Minding Glial Cells in the Novel Understandings of Mental Illness
Tác giả: Aye M Myint, Johann Steiner, Takahiro A Kato
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Mental illness in popular media : essays on the representation of disorders
Tác giả: Lawrence C Rubin
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2
 
Preventing Mental Illness : Past, Present and Future
Tác giả: Despo Kritsotaki, Despo Kritsotaki, Vicky Long, Vicky Long, Matthew Smith, Matthew Smith
Xuất bản: : Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The economics of gender and mental illness
Tác giả: Dave E Marcotte, Virginia Louis Wilcox-Gök
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.594
 
Origins of psychopathology : the phylogenetic and cultural basis of mental illness
Tác giả: Horacio Fabrega
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89071
 
Extraordinary conditions : culture and experience in mental illness
Tác giả: Janis H Jenkins
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196890089
 
Mental Illness in Children
Tác giả: Rosemary Sheehan (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Chapter 12 Preventing Male Mental Illness in Post-war Britain
Tác giả: Ali Haggett
Xuất bản: : , 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
New Models of Care for Patients with Severe Mental Illness - Bridging In- and Outpatients
Tác giả: Alexandre Wullschleger, Martin Heinze, Yasser Khazaal
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục