Handbook of pharmaceutical biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shayne C Gad

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2007

Mô tả vật lý: xix, 1659 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 121451

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH